Budova bývalej pošty

Budova bola postavená v roku 1986 západne od centra mesta.Fasáda pošty je symetricky riešená, členená pravouhlými oknami s dekoratívnou výzdobou okenných otvorov na fasáde. Okenné otvory lemujú pilastre s iónskými hlavicami nesúcimi vysoký vlys ukončený rímsou. Medzi jednotlivými oknami je fasáda dekorovaná pilastrami s iónskymi hlavicami. Krajné rizality sú výraznejšie zdobené, okenné otvory ukončuje trojuholníkový frontón. Nárožia rizalitov sú zvýraznené kvádrovaním. V strede fasády je dominantný rizalit so širokým portálom s bránovou výplňou. Rizalit je ukončený štítovým nadstavcom s datovaním „1896“.

Budova pošty sa zachovala ako posledný historický objekt v danej časti ulice, obklopená hmotovo-objemovo prevyšujúcimi budovami z druhej polovice 20. storočia.