Radnica

Budova radnice je situovaná v južnej radovej zástavbe námestia, vyhláseného za pamiatkovú zónu „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“.

O vybudovaní radnice rozhodlo hlasovanie mestskej rady v roku 1909. Po tomto rozhodnutí nasledovala architektonická súťaž, z ktorej sa dodnes zachovali niektoré zaslané návrhy. 

Prízemná budova, ktorá stála na mieste dnešnej radnice, slúžila tomuto účelu od roku 1868. Oprava starého domu by bola veľmi nákladná, preto sa rozhodlo o jeho zbúraní. 3. januára 1911 sa začalo s búraním starej budovy radnice, 9. mája 1911 bol položený základný kameň novej budovy a v novembri 1911 bola reprezentačná budova dokončená.

Nová budova radnice bola postavená v secesnom slohu podľa projektu budapeštianskeho architekta Imre Szőtsa. Zachovaný je plán prízemia, datovaný 05. 12. 1910. Na prízemí bolo vytvorených 6 obchodných miestností, vo dvore 4 byty, na poschodí 2 byty orientované do námestia, 3 byty do dvora a 5 miestností úradu.  Pôvodne bola hlavná fasáda prízemia členená pásmi väčších sklenených tabúľ s tromi dvojkrídlovými dverami a sklenými nadsvetlíkmi.

Prvá zásadná rekonštrukcia

Prvé zmeny boli realizované v 60-tych rokoch 20. storočia, kedy došlo k najväčším dispozičným zásahom do objektu, ktoré však nenarúšali základnú hmotu a výraz budovy. Stavba sa, až na čiastočné úpravy a adaptácie na prízemí, dodnes zachovala v podobe, v akej ju vidíme na Szőtsových plánoch. 

zdroj: Archív KPÚ Nitra

Architektúra

Radnica má 4–krídlový, takmer uzatvorený štvorcový pôdorys s nádvorím uprostred. Hlavný vstup vedie prejazdom severného krídla z námestia do nádvoria. V prejazde je rovný strop so štukovou rímsou, steny prejazdu sú dotvorené dvomi pármi pilastrov. Otvorený priestor medzi západným a južným krídlom pravdepodobne pôvodne slúžil na priamy vjazd kočov.

Hlavná, reprezentačná fasáda je orientovaná do námestia. Fasáda je členená plytkými postrannými rizalitmi a na poschodí dvomi trojbokými arkiermi. Plytké rizality dotvára na poschodí balkón s trojicou rozmerovo väčších združených otvorov s dvomi oknami a balkónovými dverami, medzi jemne profilovanými segmentovými ornamentmi je na fasáde pásový volútovo ukončený ornament s rozetou. Balkónové mreže sú z pásoviny a vertikálnych tyčových prvkov s geometrickými ornamentmi. Postranné rizality sú ukončené zvlneným štítom so zuborezom pod korunnou rímsou, vo vrchole  s vázami. Arkiere sú ukončené plastickou rímsou s pásom rastlín a zuborezom, na rímsu dosadá ihlanovitá strieška ukončená hranolovým prvkom. Medzi strieškami je zvlnený štít ukončený zuborezom. V strede štítu je osadený reliéfny mestský erb, tvorí ho dvojramenný kríž s polmesiacom medzi jeho brvnami vľavo a hviezdou medzi brvnami vpravo. Klenot tvorí korunka, prikrývadlo vytvárajú volútovo zatočené rastliny s guľôčkami.

Na prízemí je v strede vstup so vstupným portálom so segmentovým záklenkom a s klenákom do podjazdu, ktorý do námestia uzatvára dvojkrídlová kovaná brána s geometrickými ornamentmi. Po stranách vstupu sú trojice  výkladových okien so segmentovým záklenkom, lemované hladkou šambránou.

Západná, severná a východná dvorová fasáda je na poschodí členená pavlačou s kovovým zábradlím z pásoviny. Z pavlače sú prístupné miestnosti, aditívne radené pozdĺž chodby. Na severozápadnom zošikmenom nároží južného krídla je v nike fasády umiestnená socha Madony s dieťaťom.

Na východnej fasáde je osadený kovový erb pochádzajúci z polovice 19. storočia, má aliančnú formu - na heraldicky pravej strane je erb Jozefa Erdödyho, na ľavej erb jeho manželky Alžbety Mayerovej. Nad erbmi je grófska koruna a nad ňou 4 prilby s rôznymi klenotmi. Prikrývadlo vytvárajú volútovo zatočené rastliny. (Pôvodné miesto umiestnenia erbu nie je určené, do roku 1990 bol osadený na priečelí budovy obvodného zdravotníckeho strediska v Tovarníkoch, v rámci rekonštrukcie radnice bol osadený na dnešnom mieste.) Na zošikmenom juhozápadnom nároží južného rizalitu je v nike osadený kamenný erb. V jeho štíte je lev tlčúci do mažiara pred ním. Tento erb bol pravdepodobne osadený na fasáde lekárne „U leva“, na bývalej Rákocziho - Pribinovej ulici. Objekt slúžil ako veľkosklad lekárne, ktorej majiteľom bol František Grach. Pred nárožím sa nachádza pôvodná kruhová studňa prekrytá mrežou zo štyroch ohýbaných polkruhovo dovnútra stočených prútov.

Budovu radnice ukončuje sedlová strecha, v strede prevýšená a ukončená medenou vežičkou na spôsob sanktusníka. Strechu dotvárajú tvarované komíny z režného muriva.

Radnica v roku 1918

zdroj: Archív KPÚ Nitra