Virtuálne Topoľčany

"Digitalizujeme informácie o pamiatkach ku ktorým sa môžete dostať pomocou QR kódov pri pamiatkach alebo pomocou našej stránky"

Poďakovanie

SmartWeb / webové priestory

KPÚ Nitra / historické dokumenty a fotografie

TristanPress / historické pohľadnice zo zbierky pána Mallu

Peter Zigo / tvorba nákresov pamiatok

Adam Korčuška / konzultant

Mgr. Zuzana Jenisová / počiatočný rozvoj projektu