Meštiansky dom

Dom meštiansky je situovaný v historickej časti mesta v radovej zástavbe zoskupenej do blokovej, v bloku južne od kostola. 

Dom bol postavený v roku 1910; zachytený na dobových pohľadniciach vyhotovených od roku 1910. 

Pravdepodobne v polovici 20. storočia prešiel dom stavebnými úpravami. V tomto období bola realizovaná zmena farebného náteru fasády a výmena niektorých dverných výplní, realizované boli nové povrchové úpravy – podlahy priestorov boli pokryté keramickými dlažbami. 

Objekt typologicky spadá do kategórie domov meštianskych, architektonickým riešením hlavnej fasády slohovo do štýlu secesie. 

Exteriér

Severná, hlavná fasáda orientovaná do námestia je architektonicky najvýraznejšia, stvárnená secesnými prvkami. Stredná časť fasády 2. podlažia je zvýraznená strešným nadstavcom symetrickej koncepcie. 

Fasáda prvého podlažia je členená piatimi arkádami na celú výšku podlažia, so vstupom do podbránia              v strednej osi,  v krajných osiach so vstupmi do priestorov uličného krídla. Arkádový oblúk lemuje pásovanie fasády prebiehajúce po celej výške pilierov kopírujúc poloblúkové záklenky. Plochu cviklov dotvára hladký kruhový ornament osadený na pásovaní. 

Výplň bránového otvoru tvoria plné drevené dvojkrídlové dvere členené dvomi kazetami. Dolná kazeta je riešená vo výške sokla fasády. Výplň kaziet tvoria dosky kladené diagonálne, vytvárajúc stromčekový vzor. Dominantným prvkom oboch krídiel je maskarón nachádzajúci sa v hornej časti dvier; pod maskarónom je volútovy ornament, nad maskarónom je kazeta kazulovo ukončená. Nadsvetlík dverí je dotvorený dekoratívnou mrežou s rastlinným ornamentom.

Dvernú výplň krajných osí tvoria dvojkrídlové dnu otváravé dvere so zvýrazneným stredovým stĺpikom s hlavicou dekorovanou rastlinným ornamentom. Spodná, soklová časť krídiel je plná, riešená kazetou dekorovanou osovo riešeným rastlinným ornamentom, ukončená profilovanou rímsou. Horná sklenená výplň je pravouhlá, v hornej časti v rohoch s oblúkovým vykrojením, v spodnej časti je sklenená plocha delená drevenými prútikmi na tri úzke vertikálne diely. 

Architektúra

Výkladová výplň je v spodnej soklovej časti riešená dvomi kazetami oddelenými stĺpikom. Horná a bočné strany kaziet sú pravouhlé, dolná prebieha segmentovým zošikmením smerom k stredovému stĺpiku. Stredový stĺpik zdobí rastlinný ornament, na hornej hrane kaziet prebiehajúci do volútového ornamentu. Výplň kaziet tvorí mriežka s husto diagonálne kladenými prútmi. 

Fasáda druhého podlažia je členitejšia, s dominujúcou strednou trojosovou lizénami zvýraznenou plochou fasády s balkónom. Fasáda je ukončená strešným nadstavcom. 

V strednej širokej lizéne je balkón so samotným vstupom. Otvor balkónového vstupu je lemovaný hladkou lizénovou šambránou. Na lizénovú šambránu nadväzujú konzoly supraporty. Konzoly sú stvárnené geometricky, v hornej polovici s diagonálnym vzorom, v dolnej časti plasticky predstupujúcim oblúkom s ryhovaním, zakončeným strapcami trojuholníkového tvaru. Konzoly nesú profilovanú rímsu v strede segmentovo tvarovanú. Vnútorná plocha supraporty je dekorovaná kanelúrovaním. Pred vstup predstupuje balkónová konštrukcia nesená dvomi konzolami s kanelúrami. Zábradlie balkóna je kovové, voľne vegetabilne ohýbanými prútmi. 

Fasádu ukončuje profilovaná rímsa prebiehajúca celou jej šírkou. Nad ňou prebieha široká korunná rímsa so zuborezom, ktorá konkávno-konvexným priebehom vytvára kazulový tvar strešného nadstavca. Plocha nadstavca je plasticky členená, v rohoch so zrnitou úpravou štruktúry omietky. V strednej osi nadstavca, nad balkónom 2. podlažia, je kruhové okno s vnútorným lúčovitým členením dreveného rámu. Okenný otvor je na fasáde bohato zdobený. Dekor pod oknom začína do priestoru riešenými volútami, z ktorých sa rozvíja rastlinný dekor z listov ukončený kvetovými pukmi. Nad oknom sú tri plné kruhy. 

Dvorovými krídlami priebeha v úrovni 2. NP pavlač.